Subvencija EKO SKLAD za toplotno črpalko
Subvencija EKO SKLAD za toplotno črpalko

Subvencija EKO SKLAD za toplotno črpalko

10.08.2022

O subvencijah EKO SKLAD za toplotne črpalke
Odločitev za vgradnjo novega ali zamenjavo starega ogrevalnega sistema zagotovo ni enostavna. Prav tako odločitev za vgradnjo prezračevalnega sistema. V zadnjih letih je prebivalstvu na pomoč stopil EKO SKLAD, ki poskrbi za dodatno finančno spodbudo.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, je pomemben izvajalec politike na področju varstva okolja v Sloveniji. S svojo dejavnostjo nudi finančno podporo uresničevanju ciljev nacionalnega programa varstva okolja in iz njega izhajajočih programov ter akcijskih načrtov, sprejetih za učinkovito rabo energije in večjo rabo obnovljivih virov energije. 

TOPLOTNE ČRPALKE

Eko sklad ponuja kredit in subvencijo za nakup in vgradnjo električne, plinske, sorpcijske ali hibridne toplotne črpalke za centralno ogrevanje (stanovanjske) stavbe. Toplotna črpalka mora dosegati predpisano mejo sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov ηs (%). Če bo nova toplotna črpalka za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe zamenjala staro kurilno napravo, je vlagatelj upravičen do višje subvencije.  Priznani stroški subvencije vključujejo: 

 • nakup in vgradnjo ene ogrevalne toplotne črpalke na stanovanjsko enoto; 
 • nakup in vgradnjo hranilnika toplote, vodnega toplotnega zbiralnika ter povezavo s toplotno črpalko; 
 • izvedbo zemeljskega kolektorja ali vrtin; 
 • električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema in zagon sistema; 
 • ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.

Priznani stroški za kredit poleg zgoraj naštetih vključujejo še: 

 • nakup in vgradnjo elementov razvoda ogrevalnega sistema in ogreval (radiatorji, ploskovno ogrevanje ipd.), v kolikor se vgrajujejo sočasno z novo napravo za ogrevanje.

Pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v novi stanovanjski stavbi oz., če toplotna črpalka ne bo zamenjala stare kurilne naprave, višina subvencije znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot: 

 • 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
 • 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda.

Pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, znaša subvencija do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

 • 4.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda; 
 • 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda. 

Pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih Ljubljane, Maribora, Murske Sobote, Kranja, Celja, Zagorja, Trbovelj, Hrastnika in Novega mesta, znaša subvencija do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

 • 5.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda; 
 • 3.200 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda.


Toplotna črpalka: Kaj je COP in EER?
Nazaj na seznam
Povzetek košarice
Košarica je prazna.
Dodaj izdelke
Zapri
Nazaj na vrh