Kaj pričakujemo od sodobne klima naprave?
Kaj pričakujemo od sodobne klima naprave?

Kaj pričakujemo od sodobne klima naprave?

15.11.2021

Klimatska anaprava ni nekaj, kar bi kupili za leto ali dve. Od njenega delovanja je odvisna kakovost zraka, ki ga dihamo.
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) v po- ročilu iz leta 2018 poroča: Zaradi izpostavljenosti onesnaženemu zraku vsako leto umre sedem mili- jonov ljudi. Leta 2016 je tako zaradi onesnaženega zraka na prostem umrlo 4,2 milijona ljudi, še 3,8 milijona pa jih je izgubilo življenje zaradi onesna- ženega zraka v gospodinjstvih. Zato je še kako po- membno, kakšen zrak dihamo.

Sodobna klimatska naprava mora torej ustreza- ti strogim higienskim, okoljskim in energijskim standardom. 

Funkcija samodejnega čiščenja v sodobnih kli- matskih napravah bistveno zmanjša ali celo odpravi prisotnost alergenov in klic v zraku.

V zaprtem prostoru z nami živijo tudi alergeni, ki nam povzročajo težave. Zato imajo boljše klimat- ske naprave vgrajeno funkcijo samodejnega čišče- nja, ki te alergene uničuje.

Filtriranje. Sodobne klimatske naprave imajo po- leg protiprašnih filtrov vgrajene tudi filtre za ak- tivno uničevanje mikrobov, celo nekaterih virusov.

Sterilne površine. Samodejno čiščenje je le en od ukrepov proti njihovemu razvoju. Dodatno so pro- izvajalci proti tej nadlogi razvili notranje sestavne dele (ventilator, površine prenosnika toplote) iz materialov, ki so proti plesni in bakterijam odporni, oziroma se ti nanje ne morejo oprijeti.

Energijska učinkovitost. Današnje klimatske naprave se ponašajo z energijskimi izkoristki, ki so bili še pred nekaj leti nepredstavljivi. S povprečnim sezonskim izko- ristkom SEER v načinu gretja nad 10 so presežena vsa priča- kovanja. In nenazadnje, ne pozabimo na strokovno montažo. Ta lah- ko bistveno vpliva na učinkovitost in dobo uporabnosti naše klimatske naprave.

Klimatsko napravo kupimo za 10, tudi za 20 let. Tudi če je 300 evrov dražja, je to 15 do 30 evrov na leto več. Je to za zdravje res preveč?

 

Toplotna črpalka: Kaj je COP in EER?
Nazaj na seznam
Povzetek košarice
Košarica je prazna.
Dodaj izdelke
Zapri
Nazaj na vrh